Kontakt

Provozní podmínky

Provozní podmínky, způsob rezervace pobytu

Objednávka pobytu:

(email: bukoriska@email.cz, SMS: 724 28 77 02 nebo písemně) pokud na Váš email neodpovíme do 48 hodin, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo pomocí SMS.

Do objednávky uvádějte:

 • Jméno a příjmení
 • Ulici, město, PSČ, telefon
 • Datum a přibližnou hodinu příjezdu
 • Datum odjezdu
 • Počet dospělých osob a dětí
 • Způsob platby (převodem z účtu nebo hotově)Rezervace a záloha

Pro rezervaci termínu požadujeme zálohu rovnající se výši pronájmu objektu v daném období za tři noci zaslanou na náš účet (192859580/0600 - GE Money Bank), který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.
Tato záloha zároveň slouží jako kauce a bude Vám vrácena po ukončení pobytu.

Víkend nebo krátkodobý pobyt - záloha 3.000,-Kč

U objednávek věkové kategorie 18-28 let je výše kauce stanovena o 50% vyšší než obvykle

Tato záloha je brána jako kauce a vrací se převodem na Váš účet do 3 pracovních dní od ukončení pobytu, pokud nebylo zjištěno poškození majetku.

Krátkodobé pobyty - víkend nebo 3 noci - kratší pobyt není možný.

Platba za pobyt a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu (při platbě převodem v předstihu 3dnů) , v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru - bude strhnuto z kauce).

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

 • na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
 • dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu - bez vědomí ubytovatele
 • dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
 • zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za službyDůležité informace:

 • Ve Velkých Karlovicích není bankomat, nejbližší je v obci Karolinka (7km).
 • Lůžkoviny a ložní prádlo mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.
 • V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte vlastní.
 • V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 • Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.
 • Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.


Stornovací podmínky:

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 40dnů před objednaným termínem nástupu /u hlavní sezony letní je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

Storno poplatky se neplatí pokud:

 • zákazník za sebe zajistí náhradu
 • podaří se nám obsadit odřeknutý termín

Odjezd zákazníka před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.Pojištění pobytů:

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 – 16 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.

Aktualizace:

Aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně.

Objednávky jsou vyřizovány podle času doručení.